Dluhy - kdy jsou dluhy problémem?

Dluh nebo dluhy má téměř každý z nás, ve své podstatě je jakýkoliv úvěr dluhem, výpomoc od kamaráda nebo rodiny, která se musí vrátit je dluhem také.  Finanční dluh je ve zkratce povinnost dlužníka splnit závazek, který na sebe bere v okamžiku půjčky nebo nákupu s odloženou platbou (nákup na fakturu...), a to  tuto půjčku nebo odloženou platbu vyrovnat.  Co se liší, jsou podmínky, za kterých půjčku nebo nákup sjednáváme - od bezúročné půjčky v rodině, nákup zboží v podnikání, až po krátkodobé spotřebitelské úvěry s vyšším úrokem.

Dluh se stává problémem v okamžiku, kdy přestává být podle předem dohodnutých podmínek hrazen. Na tomto místě chceme upozornit především na několik základních rizik a úskalí, které často  klienti peněžních ústavů a úvěrových společností nevidí nebo podceňují jejich dopady. Stejně tak  samozřejmě může být velkým problémem podcenění i dalších situací, jako odvádění povinných zákonných plateb, pojištění  nebo i např. neplacení výživného.

Časté problémy, se kterými se setkáváme a které můžou klienta velmi nepříjemně překvapit:

Úvěry, finanční produkty, pravidelné platby a.j.

  • zesplatnění úvěru - často provázeno poměrně vysokými finančními sankcemi, největší problém představuje zesplatnění úvěru se zástavou na nemovitosti - někdy výsledná částka přesahuje hodnotu zajištěné nemovitosti
  • exekuční vymáhání - v závislosti na podmínkách smlouvy může věřitel v extrémním případě vymáhat exekučně i po nezaplacení byť jedné splátky,  v případě sepsání notářského zápisu o uznání dluhu s doložkou přímé vykonatelnosti jde vše velmi rychle, také odměna exekutora počítaná z celé výše zesplatněného úvěru může často nepříjemně překvapit 
  • prodej pohledávky - často je nesplácená pohledávka prodána např. inkasní agentuře, klientovi na nějakou dobu tzv. zmizí z očí, aby byla vymáhána následně s větší intenzitou a samozřejmě i ve vyšší částce (prodej pohledávky nebo její postoupení není samozřejmě výsadou pouze úvěrů, jsou běžné např. v obchodním styku)

Dluhy z podnikání

  • dluhy z podnikání mohou být důvodem pro zrušení živnosti
  • dluhy z podnikání mohou bránit úspěšnému oddlužení osobním bankrotem
  • dluhy z podnikání mohou mít i trestněprávní dopady - zejména v případě neodvádění povinných plateb za zaměstnance

Neplacení výživného

  • neplacení výživného (nebo jinak alimentů) může být důvodem i k trestnímu postihu
  • neplacení výživného a jeho exekuční vymáhání  se v případě vymáhání běžného výživného může překvapivě prodražit, mnoho exekutorů vymáhá svou odměnu z pětinásobku běžného ročního plnění, v součtu jde často o velmi vysokou sumu
  • exekuce na běžné výživné se neruší zaplacením běžného výživného, ale až v případě, že o tom rozhodne soud nebo exekutor na základě návrhu - do té doby stále běží a např. může podstatně snížit nebo zmařit prodej nemovitosti ve vlastnictví povinného - stále bývá na listu vlastnictví informace o probíhající exekuci