Exekuce, exekuce, exekuce – co je to ale vlastně ta exekuce?! (vysvětlení pojmu)

Dostali jste od exekutora (resp. soudního exekutora), případně od jiného orgánu oprávněného provádět exekuci či výkon rozhodnutí (soud, finanční úřad, atd.) oznámení o tom, že je na Váš majetek uvalena exekuce a Vy vlastně vůbec netušíte, co to znamená, jaká jsou Vaše práva, povinnosti, apod.? Pojďme se na problematiku (zejména) exekuce podívat trochu blíže.

Exekuce je nařizována ve chvíli, kdy máte vůči nějaké třetí osobě nesplněný (a většinou také delší dobu neplněný) dluh a s ním související tzv. „exekuční titul", kterým je v praxi většinou rozsudek či platební rozkaz od soudu, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, rozhodnutí správního orgánu. Taková osoba, Váš věřitel, poté takový exekuční titul uplatní u soudního exekutora , který je následně pověřen příslušným soudem k provedením exekuce. A to je chvíle, kdy jste se o zahájení exekuce dozvěděli Vy, a to tím, že jste z příslušného exekutorského úřadu dostali dokumentaci, většinou  již s exekučním příkazem na prodej nemovitosti (pokud ji vlastníte), srážky ze mzdy nebo jiného příjmu, přikázání pohledávky z účtu vedeného u banky, případně  exekuční příkaz na prodej movitých věcí.

DŮLEŽITOU INFORMACÍ JE PRO VÁS TO, ŽE OD CHVÍLE DORUČENÍ VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ EXEKUCE, JE ZAKÁZÁNO S MAJETKEM POSTIŽENÝM EXEKUCÍ JAKKOLI NAKLÁDAT, TJ. ZEJMÉNA JEJ PRODAT, NEROZHODNE-LI EXEKUTOR JINAK. ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ PLATÍ SAMOZŘEJMĚ PRO MAJETEK POSTIŽENÝ EXEKUČNÍM PŘÍKAZEM!!!

V případě, že jsou dluhy, pro které je na Váš majetek nařízena exekuce, řešitelné Vašimi vlastními silami, pak nezbývá než doporučit jejich okamžité uhrazení z vlastních zdrojů, neboť nařízením exekuce jednak nedochází ke stavění načítání různých penále, poplatků a úroků z prodlení, atd., a jednak se k Vašemu původnímu dluhu přičítají náklady exekučního řízení (tj. náklady exekutora a náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení), které jsou častokrát ve finále daleko vyšší než je původní dluh. Zejména v  případě exekučního prodeje nemovitosti , tedy dražby, je tato většinou pro dlužníka velmi nevýhodná.

V PŘÍPADĚ, ŽE EXEKUCE NEJSTE SCHOPNI ŘEŠIT VLASTNÍMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY, KONTAKTUJTE NÁS, ABYCHOM SPOLEČNĚ CO MOŽNÁ NEJDŘÍVE NALEZLI ŘEŠENÍ VAŠICH PROBLÉMŮ, A ABYCHOM CO NEJRYCHLEJI EXEKUCE ZASTAVILI A TÍM ZASTAVILI NARŮSTÁNÍ DALŠÍCH NÁKLADŮ EXEKUCE, ÚROKŮ Z PRODLENÍ, SMLUVNÍCH POKUT!!!